Vitajte na vašej novej adrese

Predaj pozemkov a domov Most pri Bratislave lokalita Zelená voda

ÚVOD

Obec Most pri Bratislave s 4228 obyvateľmi ležı́ 3km východne od Bratislay a 23km juhozápadne od okresného mesta Senec na Podunajskej nížine v severozápadnej časti Žitného Ostrova pri rieke Malý Dunaj. Nájdete tu kompletnú občiansku vybavenosť pre obyvateľov staršej aj mladšej generácie: obecný úrad, školu, škôlku, poštu, lekáreň, zdravotné stredisko s ambulanciou pre dospelých, pediatrickou ambulanciou, gynekológa, stomatológa, dentálnu hygienu a na konci obce súkromnú kliniku, ktorá poskytuje jednodňovú chirurgiu vo všetkých chirurgických oboroch. V obci nájdete obchody, či menšie nákupné centrum, služby pre obyvateľov ako kaderníctvo, manikúru, pedikúru, kozmetiku. V obci je veľmi významný rímskokatolický kostol Božského Srdca Ježišovho, ktorého súčasťou je aj románskogotický kostolík z konca 13. storočia zasvätený pôvodne sv. Tomášovi

                                                    

 LOKALITA ZELENÁ VODA

Lokalita sa nachádza v extraviláne obce Most pri Bratislave, geograficky ležı́ v Podunajskej nížine na agradačnom vale Malého Dunaja v severozápadnej časti Žitného ostrova. Zvyšky lužného lesa sú len pozdĺž toku rieky a vytvárajú skutočne romantické zákutia divej prírody. Po regulácii toku Malé ho Dunaja (v r. 1961) pôvodné koryto rieky dnes tvoria tri jazerá, všetky rybárske a dve z toho využıv́ané aj na rekreáciu a športovanie, zvané Zelená voda. Majú spolu 17,6ha. Jazerá už dnes využıv́ajú na krátkodobú rekreáciu a oddych obyvatelia z Bratislavy a širšieho okolia, dokonca čoraz viac turistov pribúda z celého Slovenska i zahraničia. Z Jurského Šúra vyteká kanál Blatina, ktorý sa vlieva do Malého Dunaja práve v chotári obce a je rajom rybárov. 

Výstavba domov prebieha práve na brehu jazier, pri Šúrskom kanáli a Malom Dunaji v rekreačnom rezorte s úžasným športovým vyžitím pre celú rodinu. Či už je to kúpanie , člnkovanie priamo s požičovňou člnov, už viackrát spomínaný rybolov, ktorý je v kanáli Blatina vlievajúceho do Malého Dunaja rajom pre rybárov. Dnes už popri Šúrskom kanáli vedie aj cyklotrasa JURAVA zo Svätého Jura cez Vajnory až do Ivánky pri Dunaji – v budúcnosti sa počíta s predĺžením až do Zálesia, takže pre rodiny, ktoré obľubujú cyklistiku poskytuje vhodné trávenie dnı́ v prírode. Malý Dunaj a jeho okolie ponúka tiež mnoho možnostı́ na trávenie voľného času. Mestá, obce v okolı́ majú viacero zaujímavostí. Napr. pri kaštieli v Studenom sa zachoval zvyšok prírodného parku z 1. polovice 19.st. pôvodne prepojený s parkom kaštieľa v Tomášove (Majorháza), ktorý je využıv́aný na rôzne príležitosti – oslavy, svadby, fotenia. Krásne priestory sa využívajú na ubytovanie a reštauračné služby spolu s možnosťou kúpania, kedže v blízkosti kaštiela s hotelom sa nachádza bazén. Spomenúť môžeme ešte kaštiele a parky v Malinove, výborné reštaurácie ponúkajúce miestne rybie špeciality, jedinečné pamiatky ľudového staviteľstva, ktoré sú reprezentované vodnými mlynmi. V obci sa nachádza kynologický areál, ktorý ponúka možnosti pre majiteľov psov na výcvik a psie športy.

Do danej obce sa treba len nasťahovať a všetko potrebné budete mať na dosah ruky, keďže je napojená na diaľničnú sieť celkovo s dobrou dostupnosťou do Bratislavy, či väčších obchodov v Bratislave, Moste pri Bratislave, Senci, atď. Samozrejme obec myslı́ aj na obyvateľov, školákov, ktorı́ nemajú možnosť cestovať autom, takže do okolitých miest a aj Bratislavy je zabezpečená autobusová doprava prevádzkovateľov Arriva , SAD DS.

Kontaktujte nás

prvebyvanie

Most pri Bratislave Zelená voda