Ceny stavebných pozemkov

D' / 389 m2 / VOĽNÝ                                                                                                                     

99.750 €

A' / 346 m2 / VOĽNÝ

89.500 €

B / 303 m2 / VOĽNÝ

78.750 €

4

A / 307 m2 / REZERVOVANÝ

79.750 €

5

F / 408 m2 / VOĽNÝ

105.000 €

6 Vybudovaná základová doska pre dom D

D' / 320 m2 / VOĽNÝ

72.300 €

7

D / 310 m2 / VOĽNÝ

70.170 €

8

D' / 320 m2 / VOĽNÝ

72.330 €

D / 309 m2VOĽNÝ

69.950 €

10 Vybudovaná základová doska pre dom D

D' / 310 m2 / VOĽNÝ

70.170 €

11

D / 311 m2 / VOĽNÝ

70.380 €

12

D' / 319 m2 / VOĽNÝ

72.120 €

13

D / 308 m2 / VOĽNÝ

69.730 €

14

A' / 304 m2 / VOĽNÝ

68.870 €

15

E / 300 m2 / REZERVOVANÝ

68.000 €

16

C' / 304 m2 / REZERVOVANÝ

68.870 €

17

F' / 471 m2 / VOĽNÝ

105.050 €

18

B' / 369 m2 / VOĽNÝ

82.950 €

19

A / 298 m2 / VOĽNÝ

67.570 €

20

E' / 307 m2 / VOĽNÝ

69.520 €

21

C / 298 m2 / REZERVOVANÝ

67.570 €

22

F' / 440 m2 / VOĽNÝ

98.330 €

23

F' / 403 m2 / VOĽNÝ

90.320 €

24

D' / 308 m2 / VOĽNÝ

69.730 €

25

D / 309 m2 / VOĽNÝ

69.950 €

26

D' / 309 m2 / VOĽNÝ

69.950 €

27

D / 319 m2 / VOĽNÝ

72.120 €

28

D' / 308 m2 / VOĽNÝ

69.730 €

29

B' / 358 m2 / VOĽNÝ

86.530 €

30

B' / 323 m2 / VOĽNÝ

78.370 €

31

A' / 358 m2 / VOĽNÝ

86.530 €

32

B' / 347 m2 / VOĽNÝ

83.950 €

33

B' / 311 m2 / VOĽNÝ

75.570 €

34

A' / 349 m2 / VOĽNÝ

84.430 €

35

F' / 443 m2 / VOĽNÝ

106.370 €

36

F / 384 m2 / VOĽNÝ

130.330 €

37

D / 485 m2 / VOĽNÝ

132.330 €

38

A / 611 m2 / VOĽNÝ

131.670 €

39

F / 811 m2 / VOĽNÝ

134.330 €

40

F' / 836 m2 / VOĽNÝ

144.000 €

41

D / 727 m2 / VOĽNÝ

132.000 €

42

A / 742 m2 / VOĽNÝ

132.000 €

43

D / 751 m2 / VOĽNÝ

132.330 €

Lokácia pozemkov

Breh Malého Dunaja:      pozemky číslo 1 - 5

Vnútroblok:                     pozemky číslo 6 - 28

Hranica poľa:                   pozemky číslo 29 - 35

Breh Šúrskeho kanála:   pozemky číslo 36 - 43

Uvedené ceny sú za samostatné pozemky, bez DPH, 

Kontaktujte nás

prvebyvanie

Most pri bratislave Zelená voda